Architektúra a dizajn

Architektúru a prácu architekta chápeme ako komplexnú disciplínu, ktorá začína prvou úvahou a skicou a končí odovzdaním hotovej stavby (realizovanej vízie). Zabezpečujeme všetky fázy projektovej a inžinierskej prípravy stavieb vrátane zabezpečenia stavebného povolenia alebo kolaudácie. Našim cieľom je vždy navrhnúť stavbu, ktorá bude mať v rovnováhe všetky nevyhnutné zložky modernej výstaby. Týmito zložkami pre nás sú kvalitný návrh stavby v kontexte svetovej architektúry, tomu zodpovedajúci design interiéru a interiérových prvkov, dôraz na úsporu energií a technologickú vyspelosť použitých materiálov a postupov.

Rozhodli sme se ísť cestou špecializovaného architektonického štúdia. Zaoberáme sa len designom stavieb s použitím dreva. Rozhodne však nepoužívame drevo všade a bez rozmýšľania. Radi používame drevo v kombinácii s inými materiálmi (kameňom, pohľadovým betónom). Pracujeme nie len na projektoch rodinných domov, ale taktiež čím ďalej tým viac aj na komerčných objektoch a iných typologických druhoch stavieb.