Domesi je zelené

Program "Domesi je zelené" je súborom informácií, odporúčaní a zásad, ktoré majú za cieľ prispieť k zodpovednému správaniu v rámci prípravy, realizácie a užívania stavieb Domesi.

Nie sme firma, ktorá bezhlavo používa slová ako "ekológia", "trvalo udržateľný rozvoj" či "úspory energie". Názorov na túto oblasť je nepreberne. Akákoľvek pochybnosť však končí v momente, keď ekologické je zároveň ekonomické či logické. Zároveň sa jedná o informácie, odporúčania a zásady, ktoré už z jednoduchej logiky a spravidla bez väčších finančných prostriedkov či energia zlepšujú naše životné prostredie. Hoci sa nejedná o právne vymáhateľný dokument, snažíme sa týmto vysielať určitý signál pre nielen ekologické správanie.

 

 

 

Program "Domesi je zelené" je logicky členený do troch častí:

proces a správanie firmy:

V tejto časti popisujeme, ako sa správame v bežnom "firemnom živote". Aké zásady dodržiavame a aké odporúčania dávame našim zamestnancom. Inšpirujeme sa Manuálom ekologizácie kancelárie, vydaným Ústavom pre ekopolitiku, ops Medzi základné princípy, ktoré sa snažíme v kancelárii dodržiavať, patrí:

 

 • triedenie odpadu, ktoré považujeme za samozrejmosť
 • využívame filtrovanú vodu priamo z vodovodu a obmedzujeme tak spotrebu plastových PET fliaš
 • užívame prevažne recyklovaný nebielený papier označený ako "Ekologicky šetrný výrobok"
 • používame výrobky označené logom - Conformité Européenne; tieto výrobky spĺňajú požiadavky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa
 • do svietidiel v našich kanceláriách inštalujeme úsporné žiarivky
 • dbáme na dôsledné vypínanie všetkých kancelárskych zariadení v čase, keď na nich nepracujeme
 • používame ekologicky šetrné čistiace prostriedky

Kompletný manuál "Ekologicky šetrný, ekonomicky prínosný prevádzka kancelárie" je k stiahnutiu na www.ekopolitika.cz

produkt a jeho príspevok

Už samotnou podstatou sú drevostavby predurčené byť dobrým základom pre zodpovednú architektúru voči životnému prostrediu. Nižšie uvedené zásady a odporúčania majú za cieľ ešte ďalšie vylepšenia.

 

 • už samotný materiál hlavnej nosnej konštrukcie je materiálom plne obnoviteľným a vznikajúcim s minimálnym nárokom na energie
 • navrhujeme primerane veľké či skôr kompaktné domy (také domy nezaberajú zbytočne priestor na pozemku a tým aj v krajine či v meste a zároveň majú nižšie náklady na prevádzku a údržbu, pocitu priestrannosti Dosiahnite inými prostriedkami, než prehnanými metre čtverečnými)
 • koncept aj detail všetkých stavieb navrhujeme tak, aby v sebe nemali od začiatku zakódovaný požiadavku na vysokú spotrebu tepla, či nároky na údržbu (navrhujeme domy s jednoznačnou a čitateľnou koncepciou)
 • vykurovanie a jeho reguláciu navrhujeme s prihliadnutím na jeho optimálnej spotrebe či lokálne dostupným zdrojom
 • nielen povrchovej úpravy (napr. fasády, podlahy), ale aj všetko ostatné vyberajme zo zdrojov, ak nie priamo lokálnych, tak aspoň európskych (vždy majme na zreteli faktor dopravy a logistiky)
 • exotické dreviny používajme len výnimočne ako v pravom slova zmysle luxusný doplnok

 

odporúčania pre klientov

Odporúčania, ktoré ešte viac môžu podčiarknuť rozhodnutie postaviť si a žiť v stavbe, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Dodržiavaním nasledujúcich bodov sa nielenže budete správať zodpovednejšie k životnému prostrediu, ale zároveň vďaka mnohým z nich aj znížite náklady na prevádzku Vášho nového domova.

 • pri vyberaní spotrebičov pre zariadenia stavby dajte prednosť takým, ktoré majú lepšie parametre v spotrebe energií a ľahšie sa recyklujú
 • preferujte úsporné žiarivky oproti klasickým žiarovkám
 • do svojej novej domácnosti si kúpte "sortery" pre triedenie odpadu
 • osvojte si návyky pre správne vykurovanie a jeho reguláciu (nekúrte na zbytočne vysokú teplotu, alebo v čase, keď nie je nikto doma)
 • vypínajte elektrické spotrebiče v čase, keď ich nepoužívate (odpojte ich od siete, nenechávajte ich ani v tzv. "Standby" režime)