Ako na to?

Ako môžete čo najskôr bývať vo vlastnej Future NEO?

1)      Projekt pre stavebné povolenie

Prvým krokom je objednanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre zadanie projektu sa zároveň definujú štandardy, farebnosti a verzia dispozície. Projekt pre stavebné povolenie sa hradí zvlášť, mimo rozpočtu stavby. V prípade domu Freestyle nie je v ponuke samostatný typový projekt. Súčasťou projektu je samozrejme i osadenie domu na pozemku.
 

2)      Vybavenie stavebného povolenia

Na základe odovzdaného projektu pre stavebné povolenie je možné zahájiť inžiniersku činnosť vedúcu k vydaniu stavebného povolenia.
 

3)      Zmluva o dielo

Pre realizáciu domu se uzatvára zmluva o dielo, kde je už konečná cena v nadväznosti na vybrané štandardy a rozsah dodávky. Termín odovzdania dokončenej stavby v zmluve o dielo zodpovedá aktuálnej kapacite, resp. vychádza z rezervačnej zmluvy (pokiaľ bola uzavretá).
 

4)      Realizácia

Samotná realizácia domu prebieha rýchlym tempom. Kľúčovým bodom sú odovzdávanie jednotlivých fází a finančné plnenie. Vzhľadom k rýchlosti výstavby doporučujeme financovanie dopredu dôkladne konzultovať s bankou (v prípade úveru).
 

5)      Odovzdanie stavby

Po dokončení stavby nasleduje odovzdanie stavby.
 
Ale úplne prvým krokom je, že nás kontaktujete a dohodnite si osobné stretnutie s nami!

Kontaktujte nás

 

Možnosť rezervačnej zmluvy

 
Pre tých, ktorí radi plánujú, máme možnosť si s predstihom zarezervovať realizačnú kapacitu na konkrétny termín. Aké sú výhody? Máte istotu, že proces prípravy stavby plynule prejde do samotnej realizácie. Skráti sa tak prípadný čas čakania na zahájenie stavby – o to skôr budete bývať. Naviac Vám pri využití tejto varianty ponúkame aj cenové zvýhodnenie. Podmienkou je uzavretie rezervačnej zmluvy a zaplatenie rezervačného poplatku, ktorý bude neskôr odpočítaná od celkovej ceny domu.
Pokiaľ túto možnosť nevyužijete, nemôžeme do podpisu zmluvy o dielo garantovať pevný termín zahájenia stavby. Termín bude stanovený vzhľadem k aktuálnej vyťaženosti a s prihliadnutím k tomu, že klienti s rezervačnou zmluvou budú mať vždy prednosť.