Kontakt

CLT technológia a realizácia:

Domesi
Ľadová 3072/9
811 05 Bratislava
+421 907 680 535

 

PROJEKCE A NÁVRHY:

Prodesi, v. o. s.

IČ: 26512742
www.prodesi.cz
zapísaná v MS v Prahe, spis. zn.: A 46700

 

Ing. arch. Václav ZAHRADNÍČEK
konateľ
+420 777 632 663
v.zahradnicek@prodesi.cz

Ing. arch. Pavel HORÁK
konateľ
+420 608 514 156
p.horak@prodesi.cz

Ing. arch. Katarína GEBUROVÁ
architekt
+421 907 680 535
k.geburova@domesi.sk

Ing. Zdeněk KONVALINA
manažér obchodu
+421 948 857 144
z.konvalina@domesi.sk