Komplexný servis

Sme Vašim partnerom od návrhu po dokončenie realizácie Vašej drevostavby. Komplexný servis je jednou zo základných hodnôt, ktoré si naši klienti cenia. Dokážeme výjsť v ústrety Vašim potrebám a pre realizáciu Vášho záměru tak nepotrebujete žiadneho iného partnera.

Zabezpečíme pre Vás všetko od prvej skice, cez projekt pre stavebné povolenie, získanie stavebného povolenia a samozrejme taktiež samotnú realizáciu. Budeme Vás zastupovať tatiež pri kolaudácii a dokážeme poradiť s financovaním. Navrhneme a zrealizujeme interiér stavby a poradíme s jeho zariadením. Tomu hovoríme komplexný servis! A Vy sa môžete v kľude sústrediť na prácu či záľuby. V Domesi máte garanciu jedného partnera pre celý proces.

 

 fáza 1: úvodná konzultácia

Prvým krokom na ceste k vysnenej drevostavbe je konzultácia Vášho investičného zámeru. Na úvodnom stretnutí preberieme Vaše predstavy a požadované parametre domu. Zaujímať nás bude Vaša predstava o forme a veľkosti stavby, počet, funkcie a rozmiestnenie jednotlivých priestorov, ale taktiež špecifiká pozemku a v neposlednom rade aj plánovaná výška investície. Na základe tejto špecifikácie Vám doporučíme vhodné varianty ďalšieho postupu. Okrem individuálnych projektov ponúkame taktiež typové domy. Pokiaľ se pre Domesi rozhodnete, spracujeme pre Vás architektonickú štúdiu. 

 

 fáza 2: architektonická štúdia

Architektonická štúdia je jednoznačne základným kameňom prípravného procesu. Vzniká na základe Vašich individuálnych predstáv a požadaviek o budúcom dome a reaguje rovnako na špecifické parametre konkrétneho pozemku. Individuálna štúdia tak zabezpečí správnu orientáciu miestností ku svetovým stranám aj efektívne hospodarenie s priestorom. Výsledkom tohto procesu je portfólio formátu A4, ktoré obsahuje pôdorysy jednotlivých podlaží, vizualizácie a pohľady, rez domu, situáciu na pozemku a autorskú správu. Súčásťou tejto fázy je taktiež koncept interiéru ktorého účelom je definícia základných interiérových prvkov a vybavenia (podlahy, obklady a dlažby, interiérové dvere, zariaďovacie predmety, atď.). Ako ďalšie služby nad rámec architektonickej štúdie Vám ponúkame napríklad zákres domu do vybranej fotografie, alebo animáciu (prelet) Vášho budúceho domu. V nadväznosti na architektonickú študiu môžete ďalej využiť služby architekta aj pri výbere a riešení posledných súčástí vybavenia, ako je návrh kuchyne, voľba svietidiel či vnútorných tieniacich prvkov.

 

 fáza 3: projekt pre stavebné povolenie

Kým architektonická štúdia navrhuje formu domu, projekt dáva tejto forme konkrétne technické parametre. K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (PDSP) pre Vás zariadime aj kompletné konanie o povolení stavby na ktorého konci získate stavebné povolenie (prípadne ohlásenie). Projekt pre stavebné povolenie slúži taktiež ako podrobný podklad pre nacenenie rozpočtu stavby.

 

 fáza 4: realizácia stavby

Pokiaľ se rozhodnete realizovat svoj dom s Domesi - rovnako ako väčšina našich spokojných klientov - zostáva Vašim partnerom aj naďalej jeden z našich architektov. Ten, spolu s ďalšími členmi nášho týmu, dohliada na celý proces stavby a Vy tak máte záruku precíznej realizácie od človeka, ktorý pozná Váš dom nejlepšie.
Podrobnejšie sa môžete s procesom realizácie stavby zoznámiť v sekcii "technológie&realizácie".

 

 fáza 5: odovzdanie stavby

Na konci celého procesu je symbolické odovzdanie kľúčov od dokončenej stavby.