Dom v Štiavnických vrchoch

Malebná horská lúka Štiavnických vrchov, v tesnej blízkosti tajchu a zadanie vytvoriť na nej rekreačnú chatu, ktorá by nerušila horskú scenériu. Výzva, ktorú sme nemohli odmietnuť. Klient mal zámer postaviť našu typovú stavbu Futura Freestyle. Zároveň mal však špecifické požiadavky na priestor a fungovanie domu. Preto sme vychádzali z našej typovej stavby, ale s výraznými dispozičnými a tvarovými úpravami.

Prvé nadzemné podlažie je viac využívané na spoločné stretnutia s rodinou a priateľmi, preto sme obývaciu miestnosť zväčšili o jadro domu a to sme presunuli do jednej z izieb. Na prízemí tak zostala iba jedna spálňa a samozrejme kúpeľna, WC a malý skladík. Druhé nadzemné podlažie slúži na spanie. Pozemok je svahovitý, čo sme pri návrhu využili a výškový rozdiel sme využili na vytvorenie 1 PP, kde je umiestnená sauna s príslušenstvom a sklad. Čím sa vytvorila aj terasa v kontakte s terénom.

Juhozápadná orientácia zabezpečuje nielen preslnenie domu, ale aj krásny výhľad na protiľahlú horu. 

Naším cieľom bolo, aby dom tvarovo aj materiálom zapadol do krásnej prírodnej scenérie Štiavnických vrchov. Preto drevená fasáda bola jednoznačnou voľbou. Na fasáde sa strieda rytmus dreveného obkladu. Fasáda hlavného dreveného objektu prvého a druhého nadzemného podlažia je obložená európskym červeným smrekom, fasáda pivnice je obložená drevenými latami zo sibírskeho smreku. Zmena tvaru drevených prvkov obloženia fasády suterénu a horných nadzemných podlaží dáva fasáde dynamiku a mení mierku pôsobenia fasády.

Presah strechy zabezpečuje v horúcich letných mesiacoch tienenie. Presah strechy umožňuje využívať terasu aj v prípade nepriaznivého počasia.Tienenie zabezpečujú aj exteriérové žalúzie, ktoré sú zároveň inštalované aj z bezpečnostných dôvodov. 

Dom bol postavený pre investora na kľúč. V ďalšej fáze nám dal investor možnosť podieľať sa aj na návrhu interiéru a záhradných úprav. Spolu s našími partnermi sme tak zabezpečovali aj kompletný návrh a realizáciu interiéru a záhradných úprav.

Pri návrhu domu, jeho osadenia na pozemok a pri záhradných úpravách sme sa snažili  maximálne rešpektovať a zachovať pôvodný charakter horskej lúky. Pri záhradných úpravách sme pracovali so stromami a rastlinami, ktoré sa nachádzajú alebo sa pôvodne nachádzali v danej lokalite.

Konštrukcia:

Prvé podzemné podlažie, ktoré tvorí akýsi podstavec pre hornú drevostavbu je vybudovaný z betónových debniacich tvárnic. Nosný systém vrchnej drevostavby tvoria  CLT panely a Novatop platformy. Objekt drevostavby je zateplený minerálnou vlnou, taktiež strešná konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou. Na zateplenie pivnice sme použili pyr panely.

Dom je vykurovaný elektrickými priamotopmi a kachľami.

Autori: Pavel Horák, úpravy: Katarína Geburová

Projektant: Ondrej Kuma
Dodávateľ: Domesi Slovensko, s.r.o.
Realizácia: 2017
Fotografie: Peter Azor