Dům u Bratislavy

Navrhnutá prístavba sa nachádza v záhrade starej tradičnej zástavby. Prianím investora bolo získať k existujúcemu domu miesto na oddych a načerpanie sily. Vznikol tak dom, ktorý svojou hmotou oddeľuje záhradu určenú k oddychu a dvor priliehajúci  k starému domu, ktorý je kôli prevádzke umiestnenej v starom dome, čiastočne verejný.

Nový záhradný dom je rovnako ako tradičné domy v tejto oblasti umiestnený na severnú hranicu pozemku. V severnej polovici pozemku sa tiež sústreďujú miestnosti a naväzujú tak na orientáciu miestností existujúceho domu. V južnej časti prístavby sa nachádzajú terasy. Svojimi presklenými plochami sa miestnosti obracajú k pobytovým terasám a do zelene zadnej záhrady. Celkový koncept domu je založený na veľkorysých presklených a preslnených priestoroch, prelínaní exteriéru a interiéru a kombinácii bielej farby a dreva.
 

Autor: Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Klára Vratislavová

Projektant: Josef Tománek

Realizácia: Domesi, s.r.o., 2016

Užitková plocha: 97 m2 + 66 m2 terasy

Foto: Martin Zeman