Prysk

Navrhovaný dům leží v obci Horní Prysk u České Kamenice v chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Pozemek je v jižním svahu, ze severní strany ohraničený vzrostlými listnatými stromy. V bezprostředním okolí je rozptýlená zástavba starších i nových rodinných domů.

Původní domy zde mají často charakter dvoupodlažních obdélných staveb se sedlovou střechou. Přízemní podlaží bývá zděné, a patro roubené. Takto domy působí jako skládané v různých vrstvách, což vytváří drobné a malebné měřítko místní architektury. Takový charakter byl i hlavní inspirací při našem návrhu stavby – vytvořit jakýsi dům „sandwich“.

 

Objekt je tedy obdélného půdorysu, dvoupodlažní, se sedlovou střechou. Hřeben je orientován podél vrstevnic. Příjezdová cesta k pozemku je z jeho jižní strany - odtud se postupně pozemek zvedá až k zalesněnému svahu. Samotný dům leží v horní (severní) části parcely, kde se otevírají nejhezčí dálkové výhledy na protější svahy.

 

Vstup do objektu je z jihu od cesty na pozemku, která se volně vine mírnou serpentinou od vstupu na pozemek směrem k domu. V prvním nadzemním podlaží je kuchyně a obytná část s jídelnou orientována rohovým jihozápadním oknem k nejcennějším výhledům. Na obytnou část navazuje krytá terasa, která pokračuje až za dům do krytější části zahrady. V druhé části domu prvního podlaží je hostovský pokoj, dále při severní fasádě se nachází schodiště a technické zázemí s koupelnou. V druhém podlaží jsou dětské pokoje, samostatná koupelna a wc, prádelna, ložnice s vlastní krytou terasou a šatnou.

 

Fasáda je obkládaná modřínovými prkny s výraznou sparou - v prvním nadzemním podlaží kladené horizontálně a v druhém vertikálně. Krytina sedlové střechy je skládaná z dřevěných šindelů. Oplechování, okapy, lem mezi podlažími a okna jsou tmavě šedé antracitové barvy.

 

název: RD Domesi – Prysk

autor: Prodesi – Pavel Horák

spolupráce: Radim Oblouk

realizace:

investor: soukromá osoba

dodavatel: Domesi, s. r. o.

užitná plocha: 137,5m2

Fotografie

Skice

Pôdorysy