Stříbrná Lhota

Navrhovaný dům leží na mírně svažitém pozemku ve Stříbrné Lhotě. Pozemek je podlouhlého tvaru, šířky pouze 13,5m, orientovaný delším rozměrem od jihu k severu. V sousedství, z východní a západní strany pozemku, je rozptýlená zástavba starších rodinných domů a zahradních staveb.


Vstup a příjezd k domu je navrhovaný k nové komunikaci ze západní strany parcely. Dům umisťujeme v horní části pozemku, tak aby měl využitelnou v co největší míře svou jižní část a aby se tímto směrem mohly orientovat největší prosklené plochy objektu. Z místa stavby se otevírá širší výhled jižním směrem k protějšímu zalesněnému hřebenu. Ze severní strany, od vstupu, jsou navržena dvě krytá parkovací stání a zahradní sklad.


Navrhovaná stavba vychází svým tvarem z úzkého podlouhlého tvaru pozemku – největší okna od podlahy ke stropu umisťujeme na jižní stranu. Východní a západní fasáda mají převážně horizontální členění. Navrhovaný dům je dvoupodlažní s pultovou střechou ve sklonu 7° stoupající ve stejném směru jako okolní terén. V přízemním podlaží se nachází hygienické zázemí domu, technická místnost, obytná místnost, kuchyně, jídelna a samostatný pokoj. V druhém podlaží je ložnice se šatnou, dva dětské pokoje, pracovna a hlavní koupelna domu.


Nejvíce otevřená jižní fasáda je krytá výraznými přesahy, tím vytváříme krytější, intimnější obytný prostor v domě.
 

název: RD Domesi – Stříbrná Lhota
autor: Prodesi – Pavel Horák
spolupráce: Radim Oblouk
investor: soukromá osoba
dodavatel: Domesi, s. r. o.
užitná plocha: 149,2m2

Vizualizácie

Skice

Pôdorysy