Vetrná Poruba

Dom vo Veternej Porube sme stavali pre miestneho chirurga a jeho rodinu. Dom sa nachádza na mierne svažitom pozemku  s výhľadom na Nízke Tatry. Navrhovaný objekt má dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou so sklonom 45° a s vikierom so sklonom 6°. Základný pôdorysný tvar je obdĺžnik. 
 
Dom je postavený z masívnych drevených panelov  CLT, stropné trámy tvoria pohľadové  KVH hranoly. Fasáda domu je obložená červeným smrekom,  vďaka ktorému dom korešponduje s okolitou prírodou.
 
Dom je postavený v nízkoenergetickom štandarte. Vykurovanie objektu je riešené podlahovým elektrickým vykurovaním s niekoľkými priamotopmi a konvektormi. Ako doplnkový zdroj tepla sú využívané  krbové kachle. Vetranie zabezpečuje rekuperácia. 
 
 
Architekt: Václav Zahradníček, Hana Viskupičová
Projektant: Monika Moravcová
Užitková plocha: 130 m2
Realizácia: 2015
Dodávatel': Domesi Slovensko, s.r.o.