Větrušice

Hlavní hmota domu je jednoduchý podélný kvádr se sedlovou střechou bez přesahů. Celé členění hlavní hmoty, která je doplněná o kryté stání a přidružený sklad, sestává z kombinace omítky a dřevěného obkladu. Okna jsou členěna tak, aby nijak nerušili celistvost hmoty. V přízemí jsou převážně francouzská s přímým vstupem na terén, v patře jsou naopak všechna okna s parapetem. Protože se z patra domu nabízí, byť stojí v lokalitě rodinných domů, na všechny strany dálkové pohledy, jsou podle těchto výhledů koncipována okna v patře jako podélná, aby bylo možno vnímat celé panorama. Na jižním průčelí jsou pak okna rohová, opět koncipována do hlavních výhledových směrů. Dispozici 5+kk charakterizuje otevřenost a minimalizace chodeb a komunikačních ploch.

název: RD Domesi – Větrušice

autor: Prodesi - Václav Zahradníček

spolupráce: Lucie Šidlová

realizace: 2008 - 2009
investor: soukr. osoba
dodavatel: Domesi, s. r. o.
fotografie: Lina Németh 

Fotografie

Pôdorysy