Zlatá I

Dům v malé vesničce Zlatá v blízkosti Prahy je koncipován jako kompaktní stavba s výrazným

a suverénním architektonickým členěním jednotlivých fasád. Dům má klasický tvar a proporce

venkovských domů, ale jeho ztvárnění je jednoznačně moderní. Navíc je dům obléknut moderními

fasádami a kvalitní stínicí technikou. Výrazným prvkem jsou dvě markýzy nad vstupem a nad

hlavní prosklenou plochou do obytné místnosti, které mají několik funkcí. První je samozřejmě

zabezpečit ochranu před deštěm, zadruhé ochranu před slunečními paprsky a zatřetí jsou v nich

zabudována podhledová bodová svítidla, která nerušícím způsobem zajišťují osvětlení terasy,

respektive prostoru vstupu. Jednoduché a účelné řešení se promítá i do interiéru stavby. Pro interiér

byl zásadní požadavek klienta ohledně vyšší světlosti místností. Tento prvek spolu s velkými

prosklenými plochami na jih a západ velmi ovlivnil kvalitní výsledek proporcí v interiéru.

 

Další informace o tomto domě najdete v sekci napsali o nás

 

 

 

název: RD Domesi – Zlatá I.

autor: Prodesi - Pavel Horák

realizace: 2007 - 2008

investor: soukr. osoba

dodavatel: Domesi, s. r. o.

 

 

Fotografie

Skice

Pôdorysy